Billeder og filer anses som personligt fremstillede produkter og dermed frasiges fortrydelsesretten på 14 dage.

Fotografen kan ikke gøres ansvarlig for print via andre leverandører.

Ved brug gives fotokredit: Fotograf Nw-Media – Nw-Media.dk

Kunden betaler for brugsretten til billederne, mens fotografen bevarer alle rettigheder inklusiv copyright til alle filer.

Billeder/filer må ikke redigeres, kopieres, scannes eller videregives til 3. mand – ligesom videresalg i enhver form ikke er tilladt uden fotografens skriftlige tilladelse.

Hverken kunde eller fotograf må benytte billederne på en måde, der sættes i forbindelse med race-/kønsdiskrimination, politik, religion, sygdom eller pornografi.

Personer, monumenter, steder kan have særskilte rettigheder, og det er købers ansvar at indhente godkendelse fra disse før brug af billeder. Fotografen kan ikke gøres ansvarlig for brug og/eller misbrug af billederne.

Fotografen kan ikke gøres ansvarlig for tab af filer/billeder, hverken under opgaven eller efterfølgende.